Утврђени су индекси потрошачких цена у септембру 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 284 од 12.10.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у септембру  2012. године:

 

 

Септембар  2012 /Август 2012²

Септембар  2012 /Децембар 2011

Септембар  2012 /Септембар 2011¹

Индекси потрошачких цена

102,3

109,6

110,3

Стопа инфлације

2,3

9,6

10,3

  

Напомена:

1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец предходне године, у %.

2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на предходни месец, у %.

 

Затезна камата за септембар 2012. године износи  2,8115%. Ова стопа примењиваће се  до објављивања података о индексу потрошачких цена за октобар 2012. године (око 12.11.2012.године)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste