Укупна стопа марже на јестиво сунцокретово биљно уље ограничена на 5%

Влада Републике Србије је, на седници одржаној дана 18. септембра 2012. године, донела Уредбу о измени Уредбе о посебним условима промета одређене робе, која је објављена у „Службеном гласнику РС" број 100 дана 19. октобра 2012. године и ступила на снагу наредног дана, тачније 20. јуна 2012. године.

   

Изменом Уредбе о посебним условима промета одређене робе, промењен је члан 2. којим се највиша укупна стопа марже за јестиво биљно уље сунцокретово ограничава на 5%.

   

Укупна стопа марже за:

 

1.       пшенично брашно тип „400" и тип „500",

2.       кравље млеко, термички обрађено (пастеризовано, стерилизовано) и јогурт,

3.       шећер, бели кристални,

4.       свеже месо, свињско, говеђе и кокошје, и слатководна риба,

 

остала је ограничена на истом нивоу од 10%.

   

Подсећамо, Уредбом о посебним условима промета одређене робе ограничена је највиша укупна стопа марже за претходно поменуту робу, при чему се укупна стопа марже обрачунава као збир појединачних стопа маржи у свим фазама промета, а у односу на произвођачку цену робе, односно цену по којој се роба први пут ставља у промет на унутрашњем тржишту и укључује све трошкове и погодности (рабате, касас конто и сл.) исказане на фактури или путем књижног одобрења. 

      

Овде се поставља питање, да ли је потребно вршити нивелацију цена за јестиво сунцокретово биљно уље односно од када ће се примењивати обрачун марже до нивоа од 5%.

      

Како би се дао одговор на претходно питање односно недоумицу, указаћемо на члан 2. став 2. Уредбе којим је прописано да се укупна стопа марже обрачунава као збир појединачних стопа маржи у свим фазама промета, а у односу на произвођачку цену робе, односно цену по којој се роба први пут ставља у промет на унутрашњем тржишту и укључује све трошкове и погодности (рабате, касас конто и сл.) исказане на фактури или путем књижног одобрења.

      

Чланом 3. став 2. прописано је да у промету претходно поменуте робе, фактура мора да садржи посебно исказану висину стопе појединачне марже, као и податак о искоришћеном делу највише укупне стопе марже.

      

С обзиром на то да се укупна стопа марже обрачунава у односу на „цену по којој се роба први пут ставља у промет", као и на то да фактуре морају да садрже податак о искоришћеном делу највише укупне стопе марже, према нашем мишљењу за јестиво биљно уље сунцокретово које је први пут стављено у промет на унутрашњем тржишту до 19. октобра 2012. године обрачунаваће се укупна стопа марже до 10%.

      

За јестиво биљно уље сунцокретово које се први пут ставља у промет на унутрашњем тржишту након 19. октобра 2012. године обрачунаваће се укупна стопа марже до 5%.

      

У промету пшеничног брашна тип „400" и тип „500", термички обрађеног крављег млека (пастеризованог, стерилизованог) и јогурта, белог кристалног шећера, свежег свињског, говеђег и кокошјег меса, као и слатководне рибе, по питању обрачуна укупне стопе марже ништа се не мења тако да оне остају на истом нивоу од 10%.

      

Детаљно о Уредби о посебним условима промета одређене робе ("Службени гласник РС", бр. 63/12) дат је напис у Рачуноводственој пракси бр. 13-14/2012.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste