Утврђени су индекси потрошачких цена у октобру 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 310 од 13.11.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у октобру  2012. године:

 

 

Октобар 2012/Септембар  2012²

Октобар 2012/ 
Дец
ембар  2011

Октобар 2012/ 
Окто
бар  2011¹

Индекси потрошачких цена

102,8

112,7

112,9

Стопа инфлације

2,8

12,7

12,9

    

Напомена:

1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец предходне године, у %.

2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на предходни месец, у %.

Затезна камата за октобар 2012. године износи  3,3140%. Ова стопа примењиваће се  до објављивања података о индексу потрошачких цена за новембар 2012. године (око 12.12.2012.године)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste