Утврђени су индекси потрошачких цена у Јануару 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 38 од 23.02.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у Јануару 2012. године:

      

 

Јануар 2012/ Децембар 2011²

Јануар 2012/ Децембар 2011

 Јануар  2012/ Јануар 2011¹

Индекси потрошачких цена

100,1

100,1

105,6

Стопа инфлације

 0,1

0,1

5,6

     

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

    

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Затезна камата за Јануар 2012 године износи 0,6005%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за Фебруар 2012 године (око 12.03.2012.)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste