Утврђени су индекси потрошачких цена у Фебруару 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 59 од 12.03.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у Фебруару 2012. године:

      

 

Фебруар 2012/ Јануар 2012²

Фебруар 2012/ Децембар 2011

 Фебруар  2012/ Фебруар 2011¹

Индекси потрошачких цена

100,8

100,9

104,9

Стопа инфлације

 0,8

0,9

4,9

     

Напомена:

 

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

    

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Затезна камата за Фебруар 2012 године износи 1,3040%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за март 2012 године (око 12.04.2012.)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste