Од 1. маја привремено је смањен износ акциза на моторни бензин и дизел гориво

Одредбом члана 17.став 2. Закона о акцизама («Сл. гласник РС», број 22/01,... и 101/11), прописано је да у  случају повећања произвођачких цена деривата нафте из члана 9. став 1. тач. 1) и 3) овог закона због раста цене сирове нафте на светском тржишту, које негативно утиче на макроекономску стабилност у земљи, Влада Републике Србије може привремено смањити износе акциза утврђене у складу са овим законом за износе за које су повећане произвођачке цене тих деривата нафте. На основу ове одредбе,  Влада Републике Србије донела је Одлуку o привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1) и 3) Закона о акцизама.

   

Одлуком је привремено смањен износ акциза, за по 1,50 динара, односно смањен је износ акциза:

 

    за све врсте моторног бензина са 49,60 на 48,10 динара, и

    за све врсте дизел горива са 37,07 на 35,57 динара

  

Одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије" број 43/12 и ступила је на снагу 1. маја 2012. године 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste