Информација о просечној заради у априлу 2012. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 135 од 25.05.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу износи 58.465 динара. Исплаћена зарада у априлу номинално је већа од исплаћене зараде у марту за 4,2% а реално је већа за 3,6%.


Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у априлу износи 42.215 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту  номинално је већа за 4,1% и реално  већа  за 3,5%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

    Април 2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

58.465

42.215


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за април од 58.465
 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.јуна 2012. године у износу од  292.325 динара (58.465 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste