Информација о просечној заради у Мају 2012. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 174 од 25.06.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају износи 56.206 динара. Исплаћена зарада у мају номинално је мања од исплаћене зараде у априлу за 3,9% а реално је мања за 5,2%.

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају износи 40.442 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу  номинално је мања за 4,2% и реално  мања  за 5,5%


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Мај 2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

56.206

40.442


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за мај од 56.206
 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.јула 2012. године у износу од  281.030 динара (56.206 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste