Информација о просечној заради у јулу 2012. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 230 од 24.08.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јулу износи 57.240 динара. Исплаћена зарада у јулу номинално је мања од исплаћене зараде у јуну за 2,5% а реално је мања за 2,6%.

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јулу износи 41.180 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну номинално је мања за 2,7% и реално  мања  за 2,8%.

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

    Јул 2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

57.240

41.180


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јул
 од 57.240 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.септембра 2012. године у износу од  286.200 динара (57.240 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste