Утврђени су индекси потрошачких цена у августу 2012.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 255 од 12.09.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у августу  2012. године:

 

 

Август 2012/Јул 2012²

Август 2012/Децембар 2011

Август 2012/Август 2011¹

Индекси потрошачких цена

101,6

107,1

107,9

Стопа инфлације

1,6

7,1

7,9

  

Напомена:

•1)      Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец предходне године, у %.

 

•2)      Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на предходни месец, у %.

 

Затезна камата за август 2012. године износи  2,1080%. Ова стопа примењиваће се  до објављивања података о индексу потрошачких цена за септембар 2012. године (око 12.10.2012.године)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste