Информација о просечној заради у августу 2012. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 263 од 25.09.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у августу износи 58.503 динара. Исплаћена зарада у августу номинално је већа од исплаћене зараде у јулу за 2,2% а реално је већа за 0,6%.

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у августу износи 42.122 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу номинално је већа за 2,3% и реално  већа  за 0,7%.

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

    Август 2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

58.503

42.122


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за
август од 58.503 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.октобра 2012. године у износу од  292.515 динара (58.503 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste