Утврђени су индекси потрошачких цена у децембру 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 7 од 11.01.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена у децембру 2012. године:

 

 

 Децембар/ Новембар 2012²

          2012/ 
          2011

Децембар 2012/ Децембар  2011¹

Индекси потрошачких цена

99,6

107,8

112,2

Стопа инфлације

 -0,4

7,9

12,2

    

Напомена:

1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец предходне године, у %.

2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на предходни месец, у %.

 

Затезна камата за децембар 2012. године износи  0,5000%. Ова стопа примењиваће се  само за период од 1 - 24.12.2012. године, јер се од 25. децембра 2012. године затезна камта обрачунава по новом Закону о затезној камати у висини референтне каматне стопе која се увећава за 8 процентних поена.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste