Објављена је стопа затезне камате која се примењује од 18.1.2013. године

Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012,прописано је да ће Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављивати стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Народна банка Србије објавила је на својој интернет презентацији стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Стопа затезне камате за динаре је 19,50%. Ову стопу чини Референтна каматна стопа од 11,50%, увећана за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена, а важи од 18.1.2013. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste