Информација о просечној заради у децембру 2012. године

 

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 14 од 25.01.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у децембру износи 65.165 динара. Исплаћена зарада у децембру номинално је већа од исплаћене зараде у новембру за 10,6% и реално већа за 11,1%. 
  
     
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру износи 46.923 динара.
 У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру номинално је већа за 10,7% и реално  већа  за 11,1%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

    Децембар  2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

65.165

46.923

 

Просечна зарада исплаћена у децембру 2012. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у децембру 2011. године, номинално је већа за 6,6%, а реално је мања за 5,0%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2012. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру  2011. године, номинално је већа за 6,9%, а реално је мања за 4,7%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за децембар од 65.165 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.фебруара 2013. године у износу од  325.825 динара (65.165 х 5).

    

У истом саопштењу објављени су подаци о просечној заради за четврти квартал 2012. године, за друго полугодиште 2012 године и за 2012 годину.

     

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

  

Просек периода   

Бруто зарада

Нето зарада

За четврти квартал 2012 године

60.617

43.635

За друго полугодиште 2012 године

58.880

42.395

за 2012 годину

57.430

41.377


АРХИВА ВЕСТИ

ereste