Утврђена је најнижа основица за плаћање доприноса од 1. фебруара 2013. године у износу од 21.216,00 динара

Најнижа основица у износу од 21.216,00 динара се примењује за обрачун и плаћање доприноса у фебруару, марту и априлу на зараде које се исплаћују у мањем износу од најниже основице.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste