Информација о просечној заради исплаћеној у новембру 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 349 од 25.12.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у новембру износи 60.893 динара. Исплаћена зарада у новембру номинално је већа од исплаћене зараде у октобру за 1,3% и реално већа за 1,9%.

       
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у новембру 2013. износи 44.120 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2013. номинално је већа за 1,2% а реално већа за 1,8%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Новембар 2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.893

44.120

   

Просечна зарада исплаћена у новембру 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у новембру 2012. године, номинално је већа за 3,4%, а реално је већа за 1,8%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2012. године, номинално је већа за 4,1%, а реално је већа за 2,5%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за новембар од 60.893 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јануара 2014. године у износу од 304.465 динара (60.893 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste