Информација о износима акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности који се примењују од 1. јануара 2014. године

Одредбама члана 9. Закона о акцизама („Сл. гласник РС", бр. 22/01, ... и 47/13), прописани су износи акциза који се по годинама примењују на деривате нафте, биогорива и биотечности

 

Према овом члану Закона,  акциза се плаћа у следећим износима, и то на:

 

Ред. број

                                                    Акцизни производ

Јединица мере

Износи акцизе у динарима

До 31.12.13.

Од 1.1.2014

Разлика -повећање

1.

Оловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00)

дин/лит

55,00

55,00

-

2.

Безоловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 и 2710 20 90 11)

дин/лит

49,60

50,00

0,40

3.

Гасна уља (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00)

дин/лит

42,00

46,00

4,00

4.

Керозин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 21 00 и 2710 19 25 00)

дин/кг

62,00

62,00

-

5.

Течни нафтни гас (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00)

дин/кг

30,00

35,00

5,00

6.

Остали деривати нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99)

дин/кг

62,00

62,00

-

7.

Биогорива и биотечности (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 3826 00 10 00 и 3826 00 90 00)

дин/лит

42,00

46,00

4,00

   

Напомињемо да се не ради о износима акцизе који се усклађују годишњим индексом потрошачких цена, већ о акцизи која је законом прописана у апсолутном износу.


Детаљнији текст о износима акцизе који се примењује од 1. јануара 2014. године на деривате нафте, биогорива и биотечности биће написан у следећем броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste