Утврђени су индекси потрошачких цена у јануару 2013. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 35 од 22.02.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена у јануару 2013. године:

 

 

 Јануар 2013/Децембар 2012²

 Јануар 2013/Децембар 2012²

Јануар 2013//јануар  2012¹

Индекси потрошачких цена

100,6

100,6

112,8

Стопа инфлације

 0,6

 0,6

12,8

     
Напомена:

 
1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец предходне године, у %.

 
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на предходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste