Информација о просечној заради у јануару 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 40 од 25.02.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јануару износи  54.447 динара. Исплаћена зарада у јануару номинално је мања од исплаћене зараде у децембру 2012. године за 16,4% и реално мања за 16,9%. 

   

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јануару износи 39.197 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2012. године номинално је мања за 16,5% и реално  мања  за 17,0%

   

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

  

    Јануар  2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

54.447

39.197

   

Просечна зарада исплаћена у јануару 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јануару 2012. године, номинално је већа за 7,1%, а реално је мања за 5,1%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јануару 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару  2012. године, номинално је већа за 7,0%, а реално је мања за 5,1%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јануар од 54.447 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.марта 2013. године у износу од 272.235 динара (54.447 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste