До објављивања нове минималне зараде, примењује се минимална зарада од 115,00 динара нето по радном часу

Према Одлуци Социјално-економског савета основан за територију Републике Србије, висина минималне зарада до 28. фебруара 2013. године утврђена је у износу од 115,00 динара нето по радном часу.

  

С обзиром да Социјално-економски савет за период од 1. марта 2013. године још није утврдио минималну зараду, до доношења одлуке примењиваће се минимална зарада од 115,00 динара нето по радном часу.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste