Крајњи рок за замену регистрованог годишњег финансијског извештаја за 2012. године - 9. април 2013. године

Агенција за привредне регистре, на свом сајту www.apr.gov.rs, истакла је обавештење да је уторак 9. април 2013. године, последњи датум до када привредна друштва и задруге, огранци страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност на подручју Републике Србије, као и сва друга правна лица (удружења, политичке и друштвене организације, установе, синдикалне организације) и предузетници који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, могу поднети захтев за замену регистрованог редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. годину.

   

У обавештењу се наводи да Регистар финансијских извештаја и података о бонитету неће прихватати замене редовних годишњих финансијских извештаја за наведене обвезнике достављене после 9. априла 2013. године, односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора (за обвезнике ревизије) или налога надлежног државног органа.

   

Потсећамо, да је 27. март 2013. године био крајњи рок за подношење захтева та замену регистрованог редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. годину за финансијске институције.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste