До краја 2013. године минимална зарада остаје непромењена

На 51. редовној седници, која је одржана 28. марта 2013. године, Социјално-економски савет није донео одлуку о висини минималне зараде због различитих ставова послодаваца, синдиката и Владе, тако да је одлучено да Влада Републике Србије донесе одлуку о висини минималне зараде, сагласно одредбама члана 112. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09).

У складу са тим, Влада Републике Србије, на седници одржаној 5. априла 2013. године, донела је одлуку да минимална зарада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период март - децембар 2013. године износи 115 динара по радном часу. Према томе, минимална зарада у наредном периоду, односно до краја 2013. године, остаје непромењена.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste