Информација о просечној заради у марту 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 106 од 25.04.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту износи 57.628 динара. Исплаћена зарада у марту номинално је мања од исплаћене зараде у фебруару за 4,3% и реално мања за 4,3%. 
        
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у
марту износи 41.689 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару номинално је мања за 3,9% и реално  мања  за 3,9%


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    март  2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

57.628

41.689

   

Просечна зарада исплаћена у марту 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у марту 2012. године, номинално је већа за 2,7%, а реално је мања за 7,6%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту  2012. године, номинално је већа за 2,8%, а реално је мања за 7,6%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за март од 57.628 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.маја 2013. године у износу од  288.140 динара (57.628 х 5).

    

У истом саопштењу објављени су подаци о просечној заради за први квартал 2013. године.

     

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

Просек периода   

Бруто зарада

Нето зарада

За први квартал 2013 године

57.401

41.403АРХИВА ВЕСТИ

ereste