Информација о просечној заради у априлу 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 113 од 24.05.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу износи 64.249 динара. Исплаћена зарада у априлу номинално је већа од исплаћене зараде у марту  за 11,5% и реално већа за 10,6%. 
        
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у а
прилу износи 46.530 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту номинално је већа за 11,6% и реално  већа  за 10,7%


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Април 2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

64.249 

46.530

   

Просечна зарада исплаћена у априлу 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у априлу 2012. године, номинално је већа за 9,9%, а реално је мања за 1,3%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу  2012. године, номинално је већа за 10,2%, а реално је мања за 1,1%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за април од 64.249 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.јуна 2013. године у износу од  321.245 динара (64.249 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste