Саопштење Пореске управе Републике Србије свим обвезницима који су извршили исплату зарада 30.05.2013.г. по старом, са обрачунатим порезом на зараде 12% и доприносом за ПИО 22%

 

Саопштење Пореске управе Републике Србије свим обвезницима који су извршили исплату зарада 30.05.2013.г. по старом, са обрачунатим порезом на зараде 12% и доприносом за ПИО 22%

 

У наставку преносимо комплетно Обавештење Пореске управе:


СВИМ МЕДИЈИМА

                                                       

САОПШТЕЊЕ

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, стопа пореза на зараде смањена је са 12 на 10%, а законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, за пензијско и инвалидско осигурање повећана је стопа са 22 на 24%.

 

Имајући у виду да су неки обвезници извршили исплате зарада 30.05.2013, са обрачуном пореза на зараде од 12% уместо са стопом од 10% као и да су извршили обрачун доприноса по стопи од 22 уместо 24%, обавештавамо Вас да ће Пореска управа - Централа извршити прекњижавање по службеној дужности у износу од 2% са пореза на зараде на доприносе ПИО.


Порески обвезници који су 30.5.2013. извршили исплате зарада и предали пореске пријаве, треба да поднесу Измењену пореску пријаву, а оне који су извршили исплату а још нису предали пријаву, потребно је да предају исправну пријаву.

                                                           Биро за информисање

 

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste