Утврђени су индекси потрошачких цена у мају 2013. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 160 од 12.06.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена у мају 2013. године:

 

 Мај 2013 /     Април 2013 ²

Мај 2013/ Децембар 2012

Мај 2013 /  Мај  2012¹

Индекси потрошачких цена

100,0

102,0

109,9

Стопа инфлације

 0,0

 2,0

9,9

      
Напомена:

  
1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец предходне године, у %.

   
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на предходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste