Одложена обавеза достављања ОС и ОС-1 за 1. јануар 2014. године

 

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку („Сл. гласник РС", бр. 61/13, од 12.07.2013) прописано је да ће се обрасци спецификације о уплати доприноса ОС и ОС-1 подносити за обрачунате и плаћене доприносе почев од јануара 2014. године.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste