Месинг, друге легуре метала и посебни токови отпада сврстани у секундарне сировине

Од 29. августа 2013. године, на основу измењеног Правилника о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинамама, у смислу Закона о ПДВ ("Сл. гласник РС", бр. 107/12 и 74/13) под секундарним сировинама се сматрају и месинг, друге легуре метала и посебни токови отпада сврстани у секундарне сировине (нпр. акумулатори, батерије, аутомобилске гуме, амбалажни отпад, електрична и електронска опрема која представља отпад у складу са законом којим се уређује управљање отпадом, укључујући и све саставне делове, склопове и потрошни материјал који су део добра које се одбацује), о чему ће бити више речи у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste