Информација о просечној заради исплаћеној у августу 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 263 од 25.09.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у августу износи 61.797 динара. Исплаћена зарада у августу номинално је већа од исплаћене зараде у јулу за 1,5%, а реално већа за 1,1%.

       
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у августу 2013. износи 44.770 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2013. номинално је већа за 1,3%, а реално већа за 0,9%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Август 2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

61.797 

44.770

     

Просечна зарада исплаћена у августу 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у августу 2012. године, номинално је већа за 5,6%, а реално је мања за 1,3%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2012. године, номинално је већа за 6,3%, а реално је мања за 0,9%.

  

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за август од 61.797 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. октобра 2013. године у износу од 308.985 динара (61.797 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste