Информација о просечној заради исплаћеној у фебруару 2019. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 105 од 25. априла 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за фебруар 2019. године износила је 72.350 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 52.426 динара.

     

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је мања за 3,9% а реално за 4,6%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално мања за 3,8%, а реално мања за 4,5%.

   

Подаци о просечној заради објављени су у "Сл. гласнику РС", број 30 од 25. априла 2019.

  

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за фебруар 2019. године номинално је већа за 9,5%, а реално за 6,9%, док је просечна нето зарада већа за 9,6% номинално, односно за 7,0% реално.

  

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

фебруар 2019

фебруар 2019

   

Република Србија - укупно

72 350

52 426

   

Зараде запослених у радном односу

72 773

52 753

Зараде запослених ван радног односа

48 341

33 876

   

Зараде запослених у правним лицима

76 835

55 746

Зараде предузетника и запослених код њих

38 784

27 583

   

Зараде у јавном сектору

83 102

59 798

Зараде ван јавног сектора

67 268

48 942

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste