Саопштење Пореске управе о новим уплатним рачунима за уплату јавних прихода од капитала

Пореска управа (Биро за информисање) је на свом сајту 24. јануара 2014. године објавила саопштење о новим уплатним рачунима за уплату јавних прихода од капитала, укључујући и приходе од издавања у закуп сопствених непокретности, као и приходе од давања у закуп покретних ствари које се може прочитати на следећем линку:

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/898/novi-uplatni-racuni-za-uplatu-javnih-prihoda-od-kapitala.html


АРХИВА ВЕСТИ

ereste