Информација о просечној заради исплаћеној у децембру 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 14 од 24. јануара 2014. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у децембру износи 70.071 динара. Исплаћена зарада у децембру номинално је већа од исплаћене зараде у новембру за 15,2% и реално већа за 14,9%.

       
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру 2013. износи 50.820 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2013. номинално је већа за 15,2% а реално већа за 15,0%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Децембар 2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

70.071

50.820

   

Просечна зарада исплаћена у децембру 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у децембру 2012. године, номинално је већа за 7,5%, а реално је већа за 5,2%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2012. године, номинално је већа за 8,3%, а реално за 6,0%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за децембар од 70.071 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. фебруара 2014. године у износу од 350.355 динара (70.071 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste