Утврђена је најнижа месечна основица за плаћање доприноса од 1. фебруара 2014. године у износу од 22.282,00 динара

Утврђен је нови износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање у износу од 22.282,00 динара, који се примењује од 1. фебруара 2014. године. Податак је објављен у „Сл. гласнику РС" број 8/2014.
 
Најнижа месечна основица у износу од 22.282,00 динара примењује се за обрачун и плаћање доприноса у фебруару, марту и априлу на зараде које се исплаћују у мањем износу од најниже основице.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste