Рок за електронско подношење ППП-ПД пријаве истиче данас (31. јануара 2014. године)

На сајту Пореске управе (http://www.poreskauprava.gov.rs/) објављено је обавештење да се Појединачна пријава за порезе и доприносе по одбитку (ППП-ПД) за исплате извршене у јануару 2014. године, мора електронски послати најкасније до 31. јануара 2014. године.

   

Према наведеном саопштењу, уколико из било којих разлога послата пријава није прихваћена као поднета, исплатилац прихода, односно подносилац пријаве, треба да настави са упућивањем ППП-ПД пријаве све док она не добије статус поднете пријаве.

   

Ако из било којих разлога исплатиоци прихода нису ни покушали подношење за исплате извршене у јануару 2014. године морају то учинити што хитније.

Пропуштање рока за слање ППП-ПД пријаве представља прекршај из члана 177. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste