На сајту Управе за спречавање прања новца објављен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Предложена је, између осталог, измена члана 40 закона и укидање обавезе, да лице овлашћено за обављање послова мора да има лиценцу коју је издавала Управа на основу резулатата стручног испита, за шта се Савез већ дуго залагао.


Савез рачуновођа и ревизора Србије ће у току наредне недеље у својим просторијама организовати јавну расправу, везано за предложени Нацрт измене Закона, о чему ћемо наше чланове благовремено обавестити.
 
Нацрт закона можете преузети на сајту Управе за спречавање прања новца 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste