Измена накнада за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

У „Сл. гласнику РС" број 138 од 17. децембра 2014. године објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, која ће ступити на снагу осмог дана од дана објављивања (25. децембра 2014. године), осим одредаба чл. 2-6. које се примењују од 1. јануара 2015. године.

   

Наведеном Одлуком уведене су накнаде за регистрацију података о стечају које износе:

 

- Накнада за регистрацију података о стечају над правним лицем износи 10.000,00  динара

- Накнада за регистрацију података о стечају над микро правним лицем износи 5.000,00 динара

   

За обраду и јавно објављивање финансијских извештаја и документације из члана 34. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС", број 62/13), достављених путем посебног информационог система Агенције, у електронском облику предвиђене су ниже накнаде у односу на претходну годину, док за обраду података за статистичке и друге потребе није предвиђено наплаћивање накнаде.

  

Детаљније о свим изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре писаћемо у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste