Информација о просечној заради исплаћеној у новембру 2014. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 351 од 25. децембра 2014. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у новембру 2014. године износи 60.982 динара. Исплаћена зарада у новембру 2014. номинално је мања од исплаћене зараде у октобру 2014. за 1,6% и реално мања за 1,6%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у новембру 2014. године износи 44.206 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2014. године номинално је мања за 1,6% и реално мања за 1,6%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

    

    Новембар 2014

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.982

44.206

    

Просечна зарада исплаћена у новембру 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у новембру 2013. године, номинално је већа за 0,1%, а реално је мања за 2,2%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2013. године, номинално је већа за 0,2%, а реално мања за 2,1%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за новембар од 60.982 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јануара 2015. године у износу од 304.910 динара (60.982 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste