На сајту Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs) постављен модел интерног акта

На сајту Управе за јавне набавке постављено је Обавештење којим се наручиоци јавних набавки обавештавају да је Управа за јавне набавке припремила Модел интерног акта како би се наручиоцима пружила помоћ при изради интерних правилника, којима се уређују фазе процеса јавне набавке - планирање, спровођење поступка, извршење уговора, а све у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке („Службени гласник РС", бр. 106/13).

 

Према датом Обавештењу Управе за јавне набавке сваки наручилац, у складу са чланом 22. став 1. Закона о јавним набавкама и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", бр. 106/13) има обавезу да донесе интерни акт до 13. марта 2014. године.

 

Модел интерног акта може се преузети са сајта Управе за јавне набавке, на следећем линку:

 

http://www.ujn.gov.rs/ci/news/story/224/Модел+интерног+акта.html


АРХИВА ВЕСТИ

ereste