Рок за достављање извештаја локалне власти о планираним и извршеним расходима за плате истиче данас (18. фебруара 2014. године)

Министар финансија je донео Правилник о начину и садржају извештавања о планираним  и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2014. години („Сл. гласник РС", број 17/2014), који је ступио на снагу 15. фебруара 2014. године.

 

Правилником се ближе прописује начин и садржај извештавања јединица локалне власти о планираним и извршеним расходима директних и индиректних корисника средстава буџета јединица локалне власти за плате у 2014. години - по свим планираним изворима прихода.

 

Извештаји се подносе, као и претходне 2013. године, на обрасцима:

 

- Образац ПЛ-1 - Плате запослених код корисника буџета јединице локалне власти - за сваки извор прихода попуњава се посебан образац;

 

- Образац ПЛ-2 - Број запослених код корисника буџета јединице локалне власти, који се подноси - доставља се јединствено за све изворе прихода.

 

- Градови достављају консолидоване извештаје на Обрасцу ПЛ-1 и Обрасцу ПЛ-2 за плате корисника средстава буџета града и буџета градских општина.

 

Наведени обрасци достављају се до 15. у месецу за претходни месец.

 

Обрасци ПЛ-1 и ПЛ-2 преузимају се са сајта Министарства финансија.

 

Попуњени Образац ПЛ-1 и Образац ПЛ-2 достављају се Министарству финансија у писаној форми и електронским путем на адресу jls@mfin.gov.rs.

    

С обзиром на то да је 15. фебруар био нерадан дан - Дан државности Србије обавеза достављања образаца за јануар месец је 18. фебруар 2014. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste