Објављен Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

У „Сл. гласнику РС", бр. 20/14, од 21.02.2014. године објављен је Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (даље у тексту: Правилник). Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС", односно 22.02.2014. године. Правилник се примењује на састављање пореског биланса за 2013. годину.

Објављени Правилник изгледа као што смо очекивали, и попуњава се на начин објашњен у РП 4-5/14.

 

Остале промењене обрасце можете преузети са странице ОБРАСЦИ


Образац ПБ 1 - Порески биланс обвезника пореза на добит правних лица

АРХИВА ВЕСТИ

ereste