Саопштење Пореске управе о шифрама плаћања

Пореска управа је на својој интернет страници http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/966/vazno-saopstenje---sifre-placanja.html, издала саопштење да обвезници пореза на доходак грађана, који порез плаћају на паушално утврђен приход и обвезници који су у систему самоопорезивања, а који се нису определили за исплату личне зараде, могу да подижу средства са својих рачуна користећи шифру плаћања 141, при чему у позиву на број задужења по моделу 97 уписују следеће:

 

КК (контролни број), ШОП (шифра општине плаћања) и ПИБ/ЈМБГ.

 

Поред наведеног, Пореска управа је дала саопштење да обвезници који измирују обавезе по збирним пореским пријавама (ПП ОПЈ и ППОД), за исплате извршене закључно са 28.2.2014. године, као шифру плаћања користе 253, при чему уплату врше непосредно на појединачне уплатне рачуне јавних прихода, а не на рачун обједињене наплате.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste