Информација о просечној заради исплаћеној у фебруару 2014. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 73 од 25. марта 2014. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у фебруару износи 60.845 динара. Исплаћена зарада у фебруару 2014. номинално је већа од исплаћене зараде у јануару 2014. за 16,0% и реално већа за 15,9%.

 

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у фебруару 2014. износи 44.057 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 2014. номинално је већа за 16,0% а реално већа за 15,9%.

 

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

Фебруар 2014

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.845

44.057

 

Просечна зарада исплаћена у фебруару 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у фебруару 2013. године, номинално је већа за 1,1%, а реално је мања за 1,5%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у фебруару 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару 2013. године, номинално је већа за 1,6%, а реално мања за 1,0%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за фебруар од 60.845 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. априла 2014. године у износу од 304.225 динара (60.845 х 5). 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste