Информација о просечној заради исплаћеној у марту 2014. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 102 од 25. априла 2014. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту износи 59.782 динара. Исплаћена зарада у марту 2014. номинално је мања од исплаћене зараде у фебруару 2014. за 1,7% и реално мања за 1,4%.

       
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у марту 2014. износи 43.452 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару 2014. номинално је мања за 1,4% а реално мања за 1,1%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Март 2014

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

59.782

43.452

   

Просечна зарада исплаћена у марту 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у марту 2013. године, номинално је већа за 3,7%, а реално је већа за 1,4%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту 2013. године, номинално је већа за 4,2%, а реално већа за 1,9%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за март од 59.782 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. маја 2014. године у износу од 298.910 динара (59.782 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste