Последњи дан за замену консолидованих финансијских извештаја – 3. јун 2014. године

На сајту Агенције за привредне регистре (АПР) објављена је информација да је прелиминарна збирна обрада консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину завршена 26. маја 2014. године.

 

У складу са наведеним АПР обавештава сва матична правна лица, која у складу са чл. 27. новог Закона о рачуноводству имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину, коју чини матично и сва зависна правна лица у земљи и иностранству да је уторак, 3. јун 2014. године, последњи датум до када је могуће поднети захтев за замену достављеног консолидованог финансијског извештаја за 2013. годину, сагласно прописима.

 

Регистар финансијских извештаја неће прихватати замене консолидованих финансијских извештаја достављене после наведеног датума (3. јун 2014. године), односно даља корекција података у поменутим извештајима биће могућа само на основу извештаја ревизора.

 

Након окончања прелиминарне збирне обраде консолидованих финансијских извештаја, Регистар ће објавити индивидуалне податке из регистрованих консолидованих извештаја на интернет страници АПР (www.apr.gov.rs).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste