Нове стопе доприноса од 1. августа 2014. године

У „Сл. гласнику РС" број 57 од 30. маја 2014. године објављен је Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је ступио на снагу 31. маја 2014. године.

   

Као што смо већ писали у Рачуноводственој пракси број 10, најважнија измена Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање односи се на повећање укупне стопе доприноса за ПИО за 2 процента, уз истовремено смањење укупне стопе доприноса за здравствено осигурање за исти проценат.

   

Изменама члана 44. Закона о доприносима, повећана је укупна стопа доприноса за ПИО са 24%, на 26%. Уколико се допринос за ПИО плаћа из основице и на основицу, стопа доприноса износи: 14%, уместо 13% из основице и 12%, уместо 11% на основицу.
 
Поред тога, смањена је укупна стопа доприноса за здравствено осигурање са 12,3%, на 10,3%, а уколико се допринос за здравствено осигурање плаћа из основице и на основицу, стопа доприноса износи 5,15%, уместо 6,15%.

   

Измене стопа доприноса за ПИО и здравствено осигурање примењиваће се од 1. августа 2014. године.

   

Дакле, нове стопе доприноса примењиваће се код исплате уговорених накнада почев од 1. августа 2014. године, као и на исплату зарада од 1. августа 2014. године без обзира за који месец се врши исплата зарада.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste