Пореска управа је објавила Корисничко упутство за повраћај дела плаћених пореза и доприноса за новозапослена лица

Пореска управа је, на својој интернет страници http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/poreski-propisi.html, објавила Корисничко упутство о начину остваривања права на повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку за новозапослена лица.

  
У овом корисничком упутству, дато је упутство о начину подношења пореске пријаве ППП ПД за коју се може поднети захтев за повраћај, као и садржај захтева за повраћај, који се подноси појединачно за сваку поднету пријаву. У упутству је наведен и списак доказа, које послодавац треба да поднесе уз захтев за повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste