Одговори Министарства државне управе и локалне самоуправе на питања постављена у вези са новим законским решењима у Закону о платама државних службеника и намештеника и Закону о платама у државним органима и јавним службама

Изменама Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС", бр. 62/06, 63/06-испр., 115/06-испр., 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14) и Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13 и 99/14) које су ступиле на снагу 19. септембра 2014. године, дошло је до промене обрачуна минулог рада за запослене на које се ови прописи примењују.
 

С тим у вези, Министарство државне управе и локалне самоуправе дало је објашњење у вези са начином остваривања права на минули рад након ступања на снагу наведених закона.

 

Интегрални текст одговора Министарства државне управе можете преузети на следећем линку:

 

http://www.mduls.gov.rs/doc/pitanja/Minuli-rad.doc


АРХИВА ВЕСТИ

ereste