Информација о просечној заради исплаћеној у септембру 2015. године и просечној заради исплаћеној у III кварталу 2015. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 285 од 26. октобра 2015. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у септембру 2015. године износи 60.503 динара. Исплаћена зарада у септембру 2015. номинално је мања од исплаћене зараде у августу 2015. за 1,7% и реално мања за 1,7%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у септембру 2015. године износи 43.925 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2015. године номинално је мања за 1,6% а реално мања за 1,6%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Септембар 2015

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.503

43.925

   

Просечна зарада исплаћена у септембру 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у септембру 2014. године, номинално је мања за 0,5%, а реално је мања за 1,9%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2014. године, номинално је мања за 0,1%, а реално мања за 1,5%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за септембар 2015. године од 60.503 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. новембра 2015. године у износу од 302.515 динара (60.503 х 5).

 

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у III кварталу 2015. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у III кварталу 2015. године износи 61.578 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у III кварталу 2015. године износи 44.720 динара.

 

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 68/14), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. новембра 2015. године до 31. јануара 2016. године 21.552 динара (61.578 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste