Објављен износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање (примена од 1. новембра)

У „Сл. гласнику РС" број 90 од 30. октобра 2015. године објављен је износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање.

 

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање од 1. новембра 2015. године износи 21.552 динара.

 

У складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 68/14), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа. С обзиром на то да је у „Сл. гласнику РС" број 89 од 27. октобра 2015. године објављен податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2015. године, која износи 61.578 динара,  произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. новембра 2015. године до 31. јануара 2016. године - 21.552 динара (61.578 x 35%).

   

Дакле, за све исплате зарада почев од 1. новембра 2015. године до 31. јануара 2016. године, које се врше у износу нижем од најниже месечне основице доприноса (од 21.552 динара), доприноси за обавезно социјално осигурање обрачунавају се и плаћају на износ те основице.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste