Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства

Министарство финансија је 19. новембра 2015. године на свом сајту, у делу „Мишљења и Објашњења" (http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=11666) , објавило „Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства".


Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3 Закона о ПДВ у области грађевинарства

АРХИВА ВЕСТИ

ereste